Puhelin 040 524 9330

VUOKRASOPIMUSEHDOT

1.  Vuokralaisella ei ole oikeutta ilman vuokranantajan lupaa vuokrata huoneistoa edelleen.

2. Vuokralainen on velvollinen noudattamaan talon järjestyssääntöjä, samoin kuin vuokranantajan muuten talon järjestyksen ja siisteyden ylläpitämiseksi antamia määräyksiä.

3. Mikäli vuokralainen huolimattomuudella tai tuottamuksellaan aiheuttaa vaurioita huoneistolle, on hän velvollinen korvaamaan tästä vuokranantajalle aiheutuvat korjauskustannukset.

4. Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan lupaa kiinnittää kilpiä yms. Talon seiniin tai muihin paikkoihin.

5. Vuokralainen on velvollinen myöntämään vuokranantajalle pääsyn huoneistoon, milloin se on tarpeen huoneiston hoidon tai sellaisten korjausten takia, joiden suorittamista ei voida vahingotta siirtää tuonnemmaksi. Kun huoneisto on vapaa vuokrattavaksi, vuokralainen velvollinen sallimaan, että vuokranantaja esittelee huoneistoa soveliaaksi katsottavana aikana. Nämä toimenpiteet on suoritettava siten, ettei vuokralaiselle tuoteta suurempaa haittaa kuin tarve vaatii.

6. Edellä 1. kohdassa sovittua vuokraa voidaan tarkistaa asunnon sijaintikunnan ao. viranomaisen hyväksymään tasoon siten, että näin tarkistetusta vuokrasta ilmoitetaan vuokralaiselle kulloinkin vähintään kahta (2) kuukautta ennen vuokranmuutosta.

7. Huoneistoon kuuluvan rajatun piha-alueen hoidosta vastaa vuokralainen. Lumitöistä, hiekoituksesta ja nurmen niittämisestä vastaa vuokralainen. Vuokralaisella on oikeus tehdä rajatulle alueelle istutuksia.

8. Vuokra-aika jatkuu toistaiseksi ja päättyy irtisanottaessa irtisanomisajan päätyttyä. Irtisanomisaika on vuokranantajan puolelta kolme (3) kuukautta, jos vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti alle vuoden. Tämän jälkeen eli kun vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden, vuokranantajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Vuokralaisen irtisanomisaika on aina yksi kuukausi. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Mikäli vuokralainen laiminlyö sovitun vuokran oikea-aikaisen maksamisen tai syyllistyy muuhun tekoon tai laiminlyöntiin, jonka seurauksena huoneenvuokralain perusteella on vuokraoikeuden menettäminen, on vuokranantajalla oikeus irtisanoa tämä sopimus välittömästi ilman edellä 8. kohdassa mainittua irtisanomisaikaa.

9. Lisäksi on sovittu, että mikäli vuokralainen saa asumistukea, se ohjataan vuokranantajan tilille.

10. Muuten noudatetaan vuokralaisen ja vuokranantajan välisissä suhteissa voimassaolevan huoneenvuokralain määräyksiä.

11. Vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä vuokralaisen tulee osoittaa maksaneensa Iin Vuokratalot Oy:lle kuukauden vuokraa vastaava summa etukäteen.

12. Maksu palautetaan vuokrasopimuksen purkautumisen yhteydessä lopputarkastuksen jälkeen edellyttäen, että huoneistossa ei ole aiheutettu tavanomaista kulutusta suurempia vahinkoja, huoneisto on siivottu hyväksyttävästi ja vuokralaisella ei ole vuokrarästejä, loppulaskut (vesi- ja sähkö, mahdolliset korkolaskut) on maksettu. Mikäli em. ehdot eivät täyty, on yhtiöllä oikeus ko. pantin pidättämiseen saatavien, siivouksen tai korjauskustannuksien suorittamiseksi.

13. Huoneistossa tupakointi on kielletty. Kiellon rikkoutumisesta aiheutuvat kulut perimme vuokralaiselta.

 

IIN VUOKRATALOT OY
KOY RINMANNI
KUIVANIEMEN VUOKRATALOT OY

Vuokralaisen on annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus viimeistään 1kk ennen poismuuttoa.

Tulosta ja täytä Irtisanomisilmoitus. Ilmoituksen voi lähettää sähköpostitse tai palauttaa osoitteeseen Iin Vuokratalot Oy, Piisilta 1, 91100 Ii.

 

HYVÄÄ JATKOA UUDESSA ASUINPAIKASSANNE !
IIN VUOKRATALOT OY
KOY RINMANNI
KUIVANIEMEN VUOKRATALOT OY